Regulamin sklepu Rocky rabbit

Regulamin sklepu internetowego Rocky Rabbit
1. Sklep internetowy Rocky Rabbit, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rockyrabbit.pl umożliwia dokonywanie zakupów towarów w nim prezentowanych za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sklep internetowy Rocky Rabbit jest własnością firmy PHU „HAPPY”, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „HAPPY” Przemysław Bielski, pod adresem 10-764 Olsztyn, ul. Tęczowa 9a, posiadającego numer NIP: 739-161-86-81.
3. We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod:
a. adresem pocztowym: Rocky Rabbit, 10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 25,
b. adresem poczty elektronicznej: sklep@rockyrabbit.pl
c. numerem telefonu: 89 541 15 46,
d. numerem faksu: 89 541 15 46
4. W momencie, gdy wyrażają Państwo wolę zawarcia jednostkowej umowy sprzedaży porozumiewamy się z Państwem za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na stronie sklepu internetowego Rocky Rabbit oraz prosząc o podejmowanie przez Państwa kolejnych działań, zgodnych z Państwa życzeniem, które akceptują Państwo lub odrzucają naciskając pojawiające się na ekranie przyciski. W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.
5. Wszelkie reklamacje należy przesłać na adres magazynu Rocky Rabbit: PHU „HAPPY”,
ul. Przemysłowa 2, 11-034 Stawiguda lub na adres mailowy: sklep@rockyrabbit.pl
6. Ceny jednostkowych towarów znajdujących się w sklepie internetowym Rocky Rabbit są podane
w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki, a w tym VAT w wysokości 23% (są cenami brutto). Do każdej transakcji sprzedaży doliczane będą koszty transportu. O wartości kwoty do zapłaty oraz kosztach transportu poinformuje Państwa komunikat na ekranie, pojawiający się przed ostatecznym złożeniem zamówienia i zobowiązaniem się Państwa do jego opłacenia.
7. Do każdego jednostkowego zakupu wystawiana jest faktura VAT na zakupiony w sklepie Rocky Rabbit towar oraz usługi transportowe. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym Rocky Rabbit wyrażają zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego trwa od 1 do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (przy wybraniu formy płatności „za pobraniem”) lub daty otrzymania płatności przez Sprzedającego (przy wybraniu formy płatności poprzez serwis PayU, Paypal lub przelewem). Wysyłka odbywa się w dni robocze Pocztą Polską, za pośrednictwem Paczkomatów Inpost lub firmy kurierskiej. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z kurierem. Numer telefonu do kuriera można otrzymać w lokalnym oddziale firmy kurierskiej.

9. Zapłaty za zamówione towary oraz usługę transportową można dokonywać przy wybraniu formy płatności „za pobraniem” lub przy wykorzystaniu serwisów PayU, PayPal lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: PHU Happy Przemysław Bielski, ul. Teczowa 9a, 10-764 Olsztyn, bank: ING Bank Śląski, nr r-ku bankowego: 73 1050 1764 1000 0090 3043 8684.
10. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed wydaniem mu towarów.
11. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy zależą wyłącznie od stawek stosowanych przez dostawcę usług internetowych Kupującego.
12. Decyzję w przedmiocie zgłoszonych przez Kupującego reklamacji Sprzedawca podejmować będzie niezwłocznie i informować o tym będzie Kupującego.
13. Mają Państwo prawo odstąpić od każdej jednostkowej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres: PHU „HAPPY” Przemysław Bielski, ul. Martyniaka 25, 10-763 Olsztyn lub na adres mailowy: sklep@rockyrabbit.pl i jednocześnie informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzeczy na adres magazynu Happymum: PHU „HAPPY”, ul. Przemysłowa 2, 11-034 Stawiguda, z dopiskiem „sklep internetowy Rocky Rabbit” lub dostarczyć do jednego ze sklepów stacjonarnych Happymum ( lista salonów dostępna tutaj ), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia są bielizna lub rajstopy, które były dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
15. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia nabywanych towarów bez wad.
16. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
17. Treści cyfrowe związane z realizacją każdego zamówienia jednostkowego mogą być przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Sprzedającego oraz podmioty z nim związane. Sklep internetowy Rocky Rabbit wykorzystuje tzw. pliki cookie, które instalują się na komputerze Kupującego. Pliki te mogą zostać usunięte w każdym czasie.
18. Naciskając na ekranie przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty.
19. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym Rocky Rabbit, zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.rockyrabbit.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

Formularz odstąpienia od Umowy – Wzór

Formularz zwrotu/wymiany – Wzór